PRVNÍ KROKY PŘI PODPOŘE ŽÁKŮ S OMJ NA ZŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:18. 11. 2019
Kraj:Celá ČR
 
Datum: 19. listopadu 2019, 9:00-16:00
Místo: BRNO – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, Brno 602 00

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Tápete, kde začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat?

OBSAH SEMINÁŘE:
-vhled do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
-legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, asistent pedagoga, PLPP, IVP, hodnocení aj.),
-role školy, přijímání žáků s OMJ, zařazení do ročníků, –tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ,
-ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ,
-situace žáků s OMJ v českých školách – jejich potřeby a pocity, opatření po přijetí, jak komunikovat s žákem s OMJ,
-sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, koordinátorům inkluze, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE:
Seminář je akreditován MŠMT (c.j. MSMT- 8525/2019-1-334). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Cena: 1350 Kč / osoba

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYKaI_e82eSYjg4xatOqibIFfa6XpVkKOLQklJBZhdcL08lA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:1350 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYKaI_e82eSYjg4xatOqibIFfa6XpVkKOLQklJBZhdcL08lA/viewform