Seminář „Výchova k podnikavosti na SŠ – JA Czech“

Pořádá Junior Achievement, o.p.s.

Termín:17. 10. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1900 Kč za seminář Kč
 
MÍSTO: UNYP, Londýnská 41, Praha 2
TÉMATA SEMINÁŘE:
1. Kreativita, Lean canvas, brainstorming, brainwriting – praktické ukázky, cvičení
2. Role ve firmě, práce HR, příprava na pracovní pohovor, zodpovědnost zaměstnance, očekávání zaměstnanců vs. očekávání zaměstnavatelů
3. Fundraising, zdroje, investor vs. dotace, očekávání investora, zodpovědnost vůči investorovi, startupy
4. Plánování procesů ve firmě, základní finanční gramotnost
5. Vizuální komunikace – tvorba brandu (značky), corporate identity, tvorba a využití loga

Seminář je akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP pod č. j.: MSMT-7334/2019-1-312.
Pro účast na školení není potřeba být zapojený do programu JA Studentská Firma.
Na závěr každého semináře všichni účastníci získají osvědčení o účasti.
Pro účast prosím vyplňte závaznou přihlášku. Uzávěrka přihlášek je 11. října 2019.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je předat pedagogům praktické znalosti nabité ve společnostech napříč obory a velikostmi firem, nástroje používané v jednotlivých odděleních podniků a společností, upevnit a rozšířit odborné znalosti a tím jim pomoci při výuce odborných předmětů a p
Kontaktní email:alena@jaczech.cz
Kontaktní tel.: 774 520 446
Poznámka k ceně:V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty a občerstvení. Na základě zaslané přihlášky bude účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k úhradě.
Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti – tj. v šablonách:
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti
IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitel – metodik prevence
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
vychovatelé školských zařízení
Příloha:Stáhnout