Genetická metoda od A do Z

Pořádá Nakladatelství Fraus

Termín:29. 10. 2019
Místo konání:Praha
Cena:1590 Kč za seminář Kč

 
Jak naučit děti číst genetickou metodou? Co se skrývá pod pokličkou této metody? Právě o tom je náš seminář. Seznámíme se s didaktickými postupy při výuce čtení a psaní v 1. třídě, s aktivizujícími postupy pro výuku jednotlivých etap čtení s důrazem na čtení s porozuměním a zároveň se dozvíme, jak prověřovat úroveň dosažených vědomostí žáků. Velký důraz budeme věnovat přípravnému období, a to zejména aktivitám pro rozvoj fonematického sluchu jako jednoho z klíčových předpokladů pro čtení touto metodou.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámíme se s didaktickými postupy při výuce čtení a psaní v 1. třídě
Kontaktní email:novakova.katerina@fraus.cz
Kontaktní tel.:377 338 830
Poznámka k ceně:Hodinová dotace 8 x 45 minut.
V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně