Aktivity v hodinách CLIL

Pořádá Nakladatelství Fraus

Termín:11. 12. 2019
Kraj:Praha
Cena:990 Kč za seminář Kč
 
Používáte ve výuce prvky metody CLIL? Hledáte náměty na aktivity, které je možné uplatňovat ve výuce? Na semináři si prakticky vyzkoušíte rozmanité aktivity, budete mít možnost diskutovat o možnostech jejich variabilnosti a uzpůsobení do vybraných vyučovacích předmětů a vzdělávacích oblastí. Následně společně posoudíme jejich přínos a možná rizika. Pro ukázky aktivit budou zvolena témata dle oborových předmětů přihlášených účastníků.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na semináři si prakticky vyzkoušíte rozmanité aktivity, budete mít možnost diskutovat o možnostech jejich variabilnosti a uzpůsobení do stor pro tvůrčí psaní a smysluplné rozvíjení pisatelských dovedností žáků na 1. stupni ZŠ.
Kontaktní email:novakova.katerina@fraus.cz
Kontaktní tel.:377 338 830
Poznámka k ceně:Hodinová dotace 4 x 45 minut.
V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií