Šikana – identifikace a prevence

Pořádá Jules a Jim, z.ú.

Termín:26. 11. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:500 Kč za seminář Kč
 
Interaktivní výklad, moderovaná diskuze, nácvik dovedností.
Co získáte:
* inspiraci pro preventivní práci proti šikanování
* osvojení si vhodných aktivit pro podporu zdravého klimatu tříd
* certifikát o absolvování kurzu

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámení se základními pojmy a jejich principy, s právním kontextem šikany, praktický nácvik behaviorálního popisu a aktivního naslouchání
Kontaktní email:personalni@julesajim.cz
Kontaktní tel.:603 119 177
Poznámka k ceně:Uvedená cena platí díky příspěvku HMP, pro mimopražské účastníky je cena 1050 Kč
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence