Školení s akreditací MŠMT pro učitele „Výchova k podnikavosti na ZŠ – JA Czech“

Pořádá Junior Achievement, o.p.s.

Termín:26. 11. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1900 Kč za seminář Kč
 
 JA Moje první peníze – 5 hodinový kurz určený žákům I. stupně, který hravou formou představuje svět peněz a jejich roli ve společnosti
 JA Abeceda podnikání – 8 hodinový výukový kurz určený žákům II. stupně, který seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti podnikání
 JA Profesní orientace – 8 hodinový výukový kurz určený žákům II. stupně, který povzbuzuje žáky, aby pochopili důležitost vzdělávání pro jejich další život a věnovali náležitou pozornost problematice volby povolání a studia
Učitelé Vaší školy, kteří v případě zájmu tyto kurzy povedou, budou mít k dispozici velmi podrobnou metodiku, v níž je celý kurz rozpracován po pěti až deseti minutách každé vyučovací hodiny. Všechny potřebné materiály k výuce programu obdrží učitel zdarma. Pracovníci JA Czech navíc poskytují k jednotlivým kurzům konzultační servis. Ve všech kurzech dostanou žáci pracovní sešity, které si po ukončení kurzu ponechají. Na závěr dostane každý žák certifikát potvrzující absolvování daného kurzu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem školení je seznámit pedagogy se vzdělávacími kurzy JA Moje první peníze, JA Abeceda podnikání a JA Profesní orientace a předat jim základní praktické informace o obsahu a výuce. Zmiňované kurzy respektují požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro
Kontaktní email:simona@jaczech.cz
Kontaktní tel.:+420 602 656 120
Poznámka k ceně:1 900 Kč (0% DPH). Uvedené školení si může škola nechat proplatit v rámci projektu “Šablony MŠMT“. Celkový počet vyučovacích hodin školení je 10.
Akce 1 + 1 kolega zdarma. Akce zdarma se vztahuje vždy na 1 vyučujícího ze stejné školy. V případě, že budete společně s kolegou mít zájem tuto akci využít, porosím, o vyplnění online přihlášky i za kolegu a zaznačení „Akce 1 + 1“ do políčka „Poznámka – prostor pro Váš komentář“. Na místě bude pro připraveno občerstvení, pracovní texty a na závěr akce obdržíte certifikát o absolvování akreditovaného školení.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pracovní činnosti, úvod do světa práce
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
jiné (ostatní akce)
průřezová témata a finanční gramotnost
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout