Zprostředkované učení v praxi – využití v rámci individualizace a inkluze

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:22. 11. 2019 – 23. 11. 2019
Cena:3950 Kč za seminář Kč
 
Účastníci se seznámí s filozofií a principy Feuersteinovy metody (FIE) – Zprostředkovaného učení. Následně získají další pohled na vzdělávání a učení v rámci FIE a bude jim ukázán přínos této filozofie a přístupu. Společně se v kurzu zamyslí nad možnostmi využití FIE, povedou debatu, zodpoví si otázky…

Kurzem provede zkušená pedagožka a lektorka kurzů FIE Mgr. Petra Dočkalová.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci získají dovednosti a znalosti v oblasti Zprostředkovaného učení, které budou moci využít při společném vzdělávání žáků bez potřeb, jakož i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou hledat odpovědi a především možnosti, jak zaujmout všech
Kontaktní email:klipova@jabok.cz
Poznámka k ceně:Pro studenty a absolventy VOŠ Jabok a ETF UK je možno poptávat kurz se slevou.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Kurz bude probíhat v prostorách VOŠ Jabok, Praha 2, vždy 9:00 – 16:30.