Jak rozvíjet matematickou gramotnost u žáků na 1. stupni ZŠ aneb Nebojme se učit jinak!

Pořádá Nakladatelství Fraus

Termín:02. 03. 2020
Kraj:Praha
Cena:2100 Kč za seminář Kč
 
Zajímáte se o výuku matematiky orientovanou na budování schémat (VOBS)? Chcete tuto metodu vyzkoušet a nevíte jak na to? Na tomto semináři se seznámíte se základními principy konstruktivistického pojetí výuky v hodinách matematiky. Žáci zde své poznatky budují na základě zkušeností s matematickými úlohami v různých prostředích. Své zkušenosti opřené o mateřský jazyk si postupně zpřesňují a poznatky nakonec zapíší jazykem matematickým. Při tom žáci sbírají schopnosti a dovednosti dále využitelné nejen v matematice. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech ze školní praxe. Součástí semináře budou diskuse, sdílení zkušeností a také ukázky žákovských řešení a jejich analýza.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámíte se základními principy konstruktivistického pojetí výuky v hodinách matematiky.
Kontaktní email:cerna@fraus.cz
Kontaktní tel.:773 770 878
Poznámka k ceně:Hodinová dotace 8 hodin.
V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně