Jak zvládat kritiku a řešit konflikty

Pořádá Nakladatelství Fraus

Termín:19. 01. 2021
Kraj:Praha
Cena:2100 Kč za seminář Kč
 
Chcete se seznámit se základy asertivní komunikace? Zajímají vás konkrétní techniky využitelné v pedagogické praxi. Na tomto semináři se naučíte rozlišovat mezi agresivním, pasivním, manipulativním a asertivním chováním. Představíme vám vybrané asertivní techniky vhodné pro navazování a udržování vztahu, techniky vhodné pro přijímání a podávání kritiky. Seznámíte se také s konceptem empatické neboli „zjemnělé“ asertivity. Budete mít možnost o těchto technikách diskutovat a vyzkoušet si je v praxi.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na tomto semináři se naučíte rozlišovat mezi agresivním, pasivním, manipulativním a asertivním chováním.
Kontaktní email:cerna@fraus.cz
Kontaktní tel.:773 770 878
Poznámka k ceně:Hodinová dotace 8 hodin.
V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
průřezová témata a finanční gramotnost
matematika a její aplikace
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel praktického vyučování