JAK PODPOŘIT ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA SŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:26. 03. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:1350 Kč za seminář Kč
 
Datum: 26. března 2020 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Karolina Dohnalová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

OBSAH SEMINÁŘE:
-úvod do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
-legislativa pro praxi SŠ,
-nástroje podporující žáky s OMJ při výuce ČDJ,
-postupy práce ve výuce žáků s OMJ v běžné hodině -ČJL s ukázkou specifické formy podpory,
-tipy, metody a ukázkové materiály pro přípravu žáků s OMJ na maturitní zkoušku z ČJL,
-ukázky výukových materiálů,
-sdílení praxe,
-výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky zabývající se vzděláváním žáků s OMJ na středních školách, SOU, gymnáziích ad.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 29022/2017-1-1124). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Cena: 1350 Kč / osoba

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC2-uXYzN2nPM9QD8rvOVx-EUIXdHZJ_1Wo3qwiPdMCxxMvw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámíte se s možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na středních školách.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:1350 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
Příloha:Stáhnout