„ŠABLONA“ Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost (čtení, psaní, počáteční psaní) s možností využití online aplikace Včelka v Brně

Pořádá Levebee

Termín:04. 03. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2000 Kč za seminář Kč
 
Účastníci semináře získají kompetence pro porozumění problematice čtenářské gramotnosti v kontextu problematiky rozvoje čtenářských kompetencí u žáků s běžným i atypickým vývojem (u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prostředí společného vzdělávání na základní škole.

Cílem je také získat přehled a informace o možnostech začlenění interaktivních online pomůcek do výuky. Účastníci se naučí zatraktivnit výuku a zvýšit pozornost dětí pomocí digitálních cvičení promítaných na projektor nebo interaktivní tabuli. Dozví se, jakým způsobem rozvíjet žáky jak se specifickými poruchami učení (např. dyslexií) tak s nespecifickými poruchami (např. se špatnými motivačními faktory). V praktické části si osvojí práci s online aplikací pro skupinovou i individuální výuku.

1. Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní (fonologický model, vizuální model); předpoklady ke čtení a psaní.
2. Výhody a nevýhody využití interaktivních online pomůcek ve výuce
3. Rozvoj techniky čtení
4. Fonologické dovednosti
5. Rané gramotnostní dovednosti při psaní
6. Čtenářská gramotnost (porozumění čtenému)
7. Trénink percepčních funkcí, soustředění a paměti s využitím interaktivních her
8. Skupinová práce ve výuce s využitím online aplikace
9. Individuální práce s žáky v hodinách

Doplňující informace:

Cíl akce:získání teoretických i praktických dovedností pro podporu žáků se zaměřením na čtení
Kontaktní email:podpora@vcelka.cz
Kontaktní tel.:799512123
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
asistenti pedagoga