Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole

Pořádá Člověk v tísni, o.p.s.

Termín:20. 03. 2020 – 16. 05. 2020
Kraj:Praha
 
Během akreditovaného 40hodinového kurzu se zaměříme na školu jako celek, vyzkoušíme si aktivizační metody využitelné ve výuce a v třídnických hodinách, budeme se věnovat verbální i neverbální komunikaci, mediálním sdělením, kritickému myšlení, otázkám hodnocení, odpovědnosti, aktivního občanství a dalším oblastem, s nimiž se ve škole setkáváme.
Kurz bude probíhat od března do května (většinou v sobotu) a je určený pražským pedagogům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří chtějí zdokonalovat sebe i školu a načerpat inspiraci pro svou práci.

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpořit rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole.
Kontaktní email:michal.homolka@clovekvtisni.cz
Kontaktní tel.:724 256 180
Poznámka k ceně:Zdarma
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Pouze pro pražské učitele a pracovníky ve vzdělávání.