ELEKTRONICKÉ ZDROJE, MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM (ICT VE VÝUCE ŽÁKŮ S OMJ V ZŠ)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:15. 04. 2020
Kraj:Celá ČR
 
Účastníci získají přehled o dostupných výukových materiálech pro žáky s OMJ s důrazem na výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ).

Datum: 15. dubna 2020 (14:00 -17:15 hodin)
Místo: Realizováno v on-line prostředí
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 820,- Kč / osoba

OBSAH

: elektronické výukové materiály, zejména pracovní listy, které obsahuje web http://www.inkluzivniskola.cz
: dostupné materiály k výuce ČDJ v kurzu i při běžné výuce
: materiály k výuce běžných předmětů umožňující začlenění žáků s OMJ do výuky
: e-learningové kurzy ČDJ (např. http://www.cestina2.cz)
: tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ
: práce nad zadanými úkoly s online nástroji s následným vyhodnocením během semináře
: videa nahraná na youtube kanále – používají se k výkladům
: diskuze v reálném čase ve formě videokonference

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Pro pedagogické pracovníky zabývající se vzděláváním žáků s OMJ na základních školách.

AKREDITACE:
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 25098/2016-1-711). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjR8Id4V-AQynDUtDAdO96SAPAj7b96HwKgExEtRvW5vLG_Q/viewform

Kontaktujte nás pro více informací:

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Doplňující informace:

Cíl akce:Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými zdroji a nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Informace Vám pomohou zefektivnit začlenění žáků s OMJ ve Vaší škole.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:820,- Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
Příloha:Stáhnout
Poznámka:PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjR8Id4V-AQynDUtDAdO96SAPAj7b96HwKgExEtRvW5vLG_Q/viewform