VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:03. 04. 2020 – 30. 05. 2020
Kraj:Praha
 
Toužíte se dovědět více o podmínkách vzdělávání dětí a žáků s OMJ? O češtině, jak ji vidí a učí se jí nerodilí mluvčí? O plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, o metodách výuky, tématech a různých dovednostech?
V tomto kurzu se naučíte organizovat kurz češtiny a také propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem, pracovat s dostupnými výukovými materiály a učebnicemi. Získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání.

Vzdělávací program je v procesu akreditačního řízení v rámci DVPP. Zahrnuje 50 vyučovacích hodin kurzu (prezenční část) a 20 hodin pedagogické praxe. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého kurzu.

Doplňující informace:

Cíl akce:V rámci kurzu získáte potřebné kompetence k vyučování ČDJ, propojování ČDJ se vzdělávacím obsahem MŠ, ZŠ či SŠ a v neposlední řadě zajištění inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s OMJ.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:Kurz je zdarma.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
asistenti pedagoga