Specializační studium pro školní metodiky prevence

Pořádá Jules a Jim, z.ú.

Termín:na klíč
Kraj:Praha
Cena:35000 Kč za celé studium Kč
 
Co získám absolvováním specializačního studia?
Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.
Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům.
Certifikát – pedagogickému pracovníkovi, který absolvoval specializační studium dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a který vykonává specializovanou činnost školního metodika prevence dle §7 odst. 2, písm. i) Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Komu je studium určeno?
Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Rozsah:
Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.
– Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h)
– Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů a diskusí s možností doplnění pomocí e-learningu (169 h)
– Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
– Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

Harmonogram:
Studium bude zahájeno v říjnu 2020.
Studium probíhá formou dvoudenních prezenčních setkání jednou měsíčně.
V rámci 1. roku studia se jedná celkem o 9 setkání (říjen-červen).
Přesný harmonogram roku zde bude zveřejněn v průběhu jara 2020.
Místem realizace studia je Praha.

Doplňující informace:

Cíl akce:Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy).
Kontaktní email:produkce@julesajim.cz
Kontaktní tel.:776 264 003
Poznámka k ceně:Platbu je možné rozložit na splátky v průběhu 2 let.

Dotaci na studium lze získat v rámci Grantového programu Hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na území HMP.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Příloha:Stáhnout