JAZYKOVÁ PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:02. 10. 2020
Kraj:Celá ČR

 
Datum: 2. října 2020 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

OBSAH SEMINÁŘE
∙ stručné informace o procesu osvojování druhého jazyka,
∙ možnosti jazykové podpory dětí s OMJ (při řízených činnostech pro celou třídu a v kurzu češtiny),
∙ video záznamy z jazykových cvičení a lekcí v praxi,
náměty k činnostem pro jednotlivé jazykové roviny,
∙ metoda KIKUS – organizace, volba témat, struktura lekce, metodické zásady,
∙ příprava konkrétních lekcí ve skupinách s prezentací a zpětnou vazbou,
∙ prostor pro diskusi na vybraná témata.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Přihlášení
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSPgGnR2_AsVg8cDT3ZlKd3dJo1yQESPTqK3_yZM_A1dG4yA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je nabídnout účastníkům možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka. Účastníci získají informace o metodě KIKUS, tipy a náměty ke konkrétním činnostem.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:1350 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout