METODY VE VÝUCE ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM I. V ZŠ A SŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:05. 10. 2020
Kraj:Celá ČR
 
Datum: 5. října 2020 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Zajímají Vás metody využitelné při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?

OBSAH SEMINÁŘE:
∙ vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
∙ pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ,
∙ metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě ZŠ a SŠ,
∙ ukázky výukových materiálů,
∙ plány podpory (PLPP, IVP),
∙ sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se zabývající se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem.

AKREDITACE:
Seminář je akreditovaný č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi3eDLe5gZ-ef9bE-sztJPwVL1cHWOSx5Ny6sYf5CnGAkt4w/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:1350 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout