METODY VE VÝUCE ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM II. V ZŠ A SŠ (navazující seminář)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:19. 10. 2020
Kraj:Celá ČR

 
Datum: 19. října 2020 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Máte již zkušenosti se začleňováním žáků s OMJ do výuky a potřebujete načerpat novou inspiraci? Hledáte další praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou? Zajímají vás zkušenosti z praxe vašich kolegů a kolegyň?

Seminář navazuje na Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I., jehož absolvování je podmínkou.

OBSAH SEMINÁŘE:
• plánování jazykových a obsahových cílů výuky,
• struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ,
• aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace,
• práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění,
• metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství,
• aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci,
• představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva,
• metody a aktivity vhodné pro opakování látky,
• hodnocení a sebehodnocení žáků s OMJ,
• sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

AKREDITACE:
Seminář je akreditovaný Č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevupREni9aDlmoSP7-tar2iaw5KP9DxH-iHpwY0-J3lwLOng/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně:1350 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout