STRUČNÝ VHLED DO JAZYKOVÉ PODPORY DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:19. 10. 2020
Kraj:Celá ČR

 
Datum: 19. října 2020 (13:00 – 16:15 hodin)
Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 602 00 Brno
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 820,- Kč / osoba

Chcete získat základní přehled o možnostech jazykové podpory dětí s OMJ? Zajímá vás, jak je zapojit do činností ve třídě a jak jim pomoci s rozvojem češtiny?

OBSAH SEMINÁŘE
• stručný přehled podpůrných opatření, na která mají děti s OMJ v současné době nárok;
• podpora dětí s OMJ v běžném dni: hlavní principy práce a konkrétní řízené činnosti pro celou třídu upravené s ohledem na přítomnost dětí s OMJ;
• jazyková podpora dětí s OMJ v kurzu češtiny: hlavní -metodické zásady při vedení kurzu češtiny a metoda KIKUS;
• praktické ukázky jazykových činností a možnosti zapojení jazykových rovin do jednotlivých témat;
• video ukázky z lekcí češtiny poskytnou konkrétní představu o realizaci kurzu v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9bo5uKn-IyNbBrTY7_r5T2FdDcN7ZRTLtBoVM1BGFIu3ZHA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování a poskytování jazykové podpory dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v prostředí českého předškolního vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:820,- Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout