META AKADEMIE

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:12. 10. 2020 – 12. 06. 2021
Kraj:Celá ČR
 
META, o.p.s. nabízí dlouhodobý vzdělávací program „META Akademie“ určený budoucím lektorům naší organizace. Staňte se certifikovaným lektorem a pomáhejte pedagogům v rozvoji a posílení kompetencí v oblasti vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na všech školních stupních (MŠ, ZŠ, SŠ) a v různých specializacích.

Datum a čas: 10/2020 – 06/2021
Místo: prezenčně Praha (cca 4–5 dní po dobu trvání kurzu), v případě zájmu i Brno + distančně online
Cena: ZDARMA

Program:
Vzdělávací program tvoří povinné a volitelné části, které umožní sestavit individuální vzdělávací plán pro každého účastníka kurzu v souladu s jeho zájmy a potřebami. Program pro budoucí lektory je rozdělen podle stupňů vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) a nabízí účastníkům výběr další specializace (např. problematika začleňování dětí s OMJ do školského systému, metody ve výuce, výuka češtiny jako druhého jazyka nebo příprava na maturitu z předmětu český jazyk a literatura). Účastníci budou absolvovat několik vzdělávacích modulů (akreditované semináře, lektorské dovednosti, konzultace, řízené samostudium).

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaLmud6AnG11ZFuboxxErPKmCGPTWG0fpmkCfWZ_NB2i8wXA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je vyškolení certifikovaných lektorů, kteří budou dále samostatně vést naše akreditované semináře pro pedagogy.
Kontaktní email:swoboda@meta-ops.cz
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout