„To děláme průběžně…aneb Třídnické hodiny“

Pořádá Proxima Sociale o.p.s.

Termín:13. 10. 2020
Kraj:Středočeský
Cena:1 Kč za seminář Kč
 
Vzdělávání se dělí na část kazuistickou a vzdělávací:
1. část – kazuistická
1. a 2. hodina budou vedeny jako kazuistická část. Účastníci budou
sdílet společně svoje náměty, postřehy a zkušenosti ze své praxe,
zároveň budou účastníkům představeny konkrétní situace práce během
třídnických hodin, s cílem zachování maximální interaktivity jak mezi
lektorujícími a účastníky, tak mezi účastníky navzájem. Rolí
lektorujících pak bude odborné moderování sdílení zkušeností a
odborné reflektování, ke kterému budou vybízeni i ostatní účastníci.
2. část – vzdělávací
V této části budou představeny základní aktivity vhodné pro třídnické
hodiny, konkrétně pak budou probrány následující tematické okruhy:
● Symetrická komunikace
● Zpětná vazba
● Reflexe
● Nastavení pravidel ve třídě
● Zavádění systému postihů a sankcí
● Práce se třídou za cílem udržení bezpečné skupinové normy
chování, bezpečného prostředí
● Obsahová náplň třídnických hodin, aktivity vhodné pro třídnické
hodiny – rozvoj dovedností v oblastech osobnostně sociální
výchovy, modelová třídnická hodina

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpora metodického vedení učitelů základních škol v práci s třídními kolektivy a tím podpořit bezpečné klima ve škole/třídě
Kontaktní email:vzdelavanipedagogu@proximasociale.cz
Kontaktní tel.:+ 420 777 471 805
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:asistenti pedagoga
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Seminář je osmihodinový, v čase 8:30-16:15 hod.