“JÁ a…mé odstíny”

Pořádá Proxima Sociale o.p.s.

Termín:27. 11. 2020 – 28. 11. 2020
Kraj:Středočeský
Cena:2 Kč za seminář Kč

 
Jedná se o MŠMT akreditovaný sebezkušenostní dvoudenní seminář v rámci DVPP.

Co budeme sebe-zažívat?
V individuálních i skupinových aktivitách (za občasného teoretické rámování a
doplňování) budeme po 16 hodin prozkoumávat následující oblasti:
● uvědomovat si typy dětí a dospívajících, které ve své práci vnímáme jako náročné
● odhalovat situace vznikající při práci se skupinou, které vnímáme jako nesnadné
● zocelovat se do náročných situací s dospělými pečujícími osobami dětí a mladistvých
● vnímat své potřeby a očekávání, které máme vůči sobě a svým kolegům

Na co v našich seminářích klademe důraz ?
● Propojujeme teorii s praxí – zastáváme názor, že správná teorie je taková, která je
ověřitelná a uplatnitelná v praxi, vycházíme z našich zkušeností i zkušeností ostatních
kolegů, které v rámci seminářů vzájemně sdílíme.
● Pracujeme s konkrétními kazuistikami – konstruované modelové příklady dokáží dobře ilustrovat teorii, práce s faktickými kazuistikami ale umožňuje propojovat teorii s aktuální praxí již v procesu učení se novému a lépe se tak připravit na budoucí reálné situace.
● Interaktivita, reflexe – naše zkušenosti nás vedou k poznání, že proces učení se a
vzdělávání je efektivnější, pokud je dialogický, reflektující aktuální potřebu vzdělávaného.

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpora metodického vedení učitelů základních škol v práci s třídními kolektivy a tím podpořit bezpečné klima ve škole/třídě
Kontaktní email:vzdelavanipedagogu@proximasociale.cz
Kontaktní tel.:+ 420 777 471 805
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Vzdělávání je dvoudenní, oba dva dny od 8.30 do 16.15 hod.