PRVNÍ KROKY PŘI PODPOŘE ŽÁKŮ S OMJ NA ZŠ (online)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:12. 11. 2020
Kraj:Celá ČR
 
Datum: 12. listopadu 2020
(výuka 14:00 – 15:30, 16:30 – 18:00 hodin), (pauza 154:30 – 16:30 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 820,- Kč / osoba

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat.

Nyní Vám nabízíme možnost realizace semináře z pohodlí Vašeho domova formou online prostředí.

Seminář bude probíhat interaktivní formou, která vyžaduje aktivní účast a zapojení účastníků do online diskusí.

OBSAH:
: legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, asistent pedagoga aj.) ,
: ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ,
: tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ,
: adaptace žáka s OMJ v novém školním a kulturním prostředí,
: sdílení praxe, výměna zkušeností mezi účastníky,
: diskuze v reálném čase ve formě videokonference přes platformu ZOOM.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN:
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen ředitelům a vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům.

AKREDITACE:
Seminář je akreditován MŠMT (č. j. MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2YYnft-dVtH0tlKpefuKQqrRFVXgPlYQgcIay8Gba9gAk3Q/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Poznámka k ceně:820 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout