Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Pořádá Ústav ekonomiky a managementu, VŠCHT Praha

Termín:25. 02. 2022 – 10. 06. 2022
Místo konání:Praha
Cena:5900 Kč za celé studium

 
Jednosemestrální studium akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno v odpoledních výukových blocích 1x týdně po dobu jednoho semestru (60 vyučovacích hodin). Součástí studia jsou konzultace. Ve vybraných disciplínách je studium doplněno interaktivní prací online. Výuka probíhá v angličtině.

Pedagogický sbor tvoří zkušený tým vyučujících s dlouholetou praxí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zvýšení didaktických kompetencí učitelů angličtiny tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady pro výuku cizího jazyka, prohloubení a rozšíření pedagogických a metodických postupů a jejich aplikaci ve vlastní praxi.
Kontaktní email:skills@vscht.cz
Kontaktní tel.:+420 737 899 874
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Příloha:Stáhnout