Angličtina pro pedagogy

Pořádá Ústav ekonomiky a managementu, VŠCHT Praha

Termín:na klíč

 
Školám nabízíme skupinovou výuku v akreditovaných kurzech anglického jazyka pro pedagogy.

Rozsah výuky: 28 – 112 vyučovacách hodin

Jazyková úroveň: A1-C1

Počet osob ve skupině: od 3 osob

Forma výuky: prezenčně nebo on-line

Zaměření kurzů:

obecný jazykový rozvoj (28 až 112 vyuč. hodin)

interkulturní kompetence (28 vyuč. hodin)

prezentační dovednosti (28 vyuč. hodin)

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj jazykových kompetencí pedagogických pracovníků
Kontaktní email:skills@vscht.cz
Kontaktní tel.:+420 737 899 874
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Výuka začíná od září 2021.