Nároky třídnické práce v době pandemie – online setkání pro pedagogy

Pořádá Agentura Wenku s.r.o.

Termín:10. 02. 2021
Kraj:Celá ČR
Cena:350 Kč za seminář Kč
 
2,5hodinové on-line setkání pro všechny, kteří se věnují třídnické práci, moderované a doprovázené odborným pohledem psycholožky Mgr. Jany Lidické.

Účastníci našeho kurzu (\“Metodika vedení třídnických hodin\“) opakovaně projevovali zájem o navazující setkání, kde by bylo možné sdílet zkušenosti z praxe s ostatními kolegy, získat podporu v situacích, které každodenně řeší, i rozšířit možnosti odborného pohledu na situace z vlastní praxe.

Kdy jindy byly na třídní z pohledu jejich práce se studenty a jejich starostmi kladeny větší nároky, než v dnešní době? Kdy jindy by třídní potřebovali podporu v situacích, které každodenně řeší, než dnes? V dnešních nestandardně náročných podmínkách, které se neustále ze dne na den mění, je na třídním vysvětlovat změny žákům, motivovat je nejen k dodržování opatření, ale i k výdrži ve studiu, chápat jejich starosti a k tomu zvládat své…

Nabízíme proto možnost potkat se s kolegy, kteří řeší podobné situace a v moderovaném a strukturovaném prostoru nahlédnout témata, která řešíme, v poněkud odlišném světle.

Doplňující informace:

Cíl akce:Sdílení aktuálních témat, která účastníci ve svých třídách řeší a získání náhledu na možnosti přístupů.
Kontaktní email:info@vzdelavani-wenku.cz
Kontaktní tel.:737738809
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Poznámka:15:00 – 17:30