Agentura Wenku s.r.o.

Agentura Wenku s.r.o., dlouholetý poskytovatel mimoškolních programů pro třídní kolektivy, nabízí akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se skupinou, vedení třídnických hodin, práce s konflikty v třídním kolektivu, stejně specializované programy pro třídní kolektivy či individuální konzultace vedené psycholožkou a odbornou garantkou Agentury Mgr. Janou Lidickou.

Akreditace Agentury Wenku s.r.o. jako vzdělávací instituce vešla v platnost dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Na Hanspaulce 799/37
160 00 Praha 6
Kontaktní osoba:Mgr. Jana Lidická
Kontaktní e-mail:jana.lidicka@wenku.cz
IČ:28431375
DIČ:CZ0028431375
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
akce na zakázku