Výcvik ve vedení třídnických hodin – individuální vzdělávací program

Pořádá Agentura Wenku s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Agentura Wenku, dlouholetý realizátor programů pro třídní kolektivy, nabízí ojedinělý výcvikový modul akreditovaný MŠMT. Zahrnuje sérii 5 třídnických hodin v kombinaci s 10 hodinami přípravných a reflektivních konzultací s třídním učitelem. Primární pozornost je tak věnována zejména podpoře pedagoga v přípravě a vedení hodin a jejich reflektování tak, aby bylo možné ze společných hodin vytěžit co nejvíce pro další vlastní praxi.

Výcvik je vedený psycholožkou agentury a odbornou garantkou programů Mgr. Janou Lidickou.

Program výcviku sestává z 5 společně vedených třídnických hodin, které zprvu vede samostatně psycholožka Agentuy Wenku (AW) za náslechu pedagoga a jeho součinnosti v diskusích, následně je program veden v tandemu psycholožky a pedagoga a závěrečné hodiny vede samostatně třídní učitel/ka za náslechu a podpory psycholožky AW. Každé hodině předchází společná konzultace a příprava a po každé hodině také následuje společná reflexe, které jsou klíčem pro osobní rozvoj pedagogů v této formě práce a jádro vzdělávací části projektu probíhá právě v těchto individuálních konzultacích.

Výcvik zahrnuje celkem 20 hodin společné práce s pedagogem.

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojení principů a metod práce v třídnické hodině, sebezkušenostní, profesní rozvoj.
Kontaktní email:info@vzdelavani-wenku.cz
Kontaktní tel.:737738809
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
akce na zakázku
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitel – metodik prevence