Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ

Pořádá Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
Cena:40500 Kč za celé studium Kč
 
Vzdělávací program obsahuje jak teoretické (lingvisticky, literárněvědně, lingvodidakticky a kulturologicky orientované) předměty, tak předměty zaměřené spíše prakticky. Cílem programu je poskytnout účastníkům komplexní přípravu (s důrazem na rozvoj jejich jazykové gramotnosti a didaktické připravenosti), která jim umožní rozšířit stávající aprobaci o cizí jazyk – ruštinu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je poskytnout absolventům teoretické znalosti a rozvíjet u nich praktické dovednosti a návyky, nezbytné pro výuku ruského jazyka na 2. stupni ZŠ/SŠ.
Kontaktní email:jakub.konecny@pedf.cuni.cz
Kontaktní tel.:732489864
Poznámka k ceně:Standardně je hrazeno ve třech splátkách (za každý rok 13.500,- Kč), lze však dohodnout i jinak.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
přednáška
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitel praktického vyučování
Poznámka:Délka programu – 6 semestrů, zahájení výuky – říjen 2018. Více informací o programu na http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2574