Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ – online

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:04. 06. 2021 – 05. 06. 2021
Místo konání:Celá ČR

 
1. část – 04. června 2021 (13:30 – 17:30 hodin)
2. část – 05. června 2021 (09:00 – 13:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 1 350,- Kč/osoba

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

OBSAH SEMINÁŘE:
: stručné informace o procesu osvojování druhého jazyka,
: možnosti jazykové podpory dětí s OMJ (při řízených činnostech pro celou třídu a v kurzu češtiny),
: video záznamy z jazykových cvičení a lekcí v praxi,
: náměty k činnostem pro jednotlivé jazykové roviny,
: metoda KIKUS – organizace, volba témat, struktura lekce, metodické zásady,
: příprava konkrétních lekcí ve skupinách s prezentací a zpětnou vazbou,
: prostor pro diskusi na vybraná témata.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758).

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrXD6QOEJQhRrF-qWVK0SvfhDI3MivxsZ_4k_sMOEKRwtWIA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je nabídnout účastníkům možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka. Účastníci získají informace o metodě KIKUS, tipy a náměty ke konkrétním činnostem.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout