Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ a SŠ – online

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:11. 06. 2021 – 12. 06. 2021
Místo konání:Celá ČR

 
1. část – 11. června 2021 (14:00 – 18:00 hodin)
2. část – 12. června 2021 (9:00 – 13:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

OBSAH:
: co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ),
: principy výuky češtiny jako druhého jazyka,
: specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka,
: ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ,
: výukové aktivity a materiály a jejich využití při běžné výuce (portál http://www.inkluzivniskola.cz),
: sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKtTLK8hYfZxCALR3JRwZzKFSx9Mj2ElrsHTPgLeSm66VABw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu český ja
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout