Jak zjistit úroveň a cíle češtiny jako druhého jazyka – online

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:03. 06. 2021
Místo konání:ONLINE

 
Datum: 3. června 2021 (15:30 – 19:30 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 820,- Kč/osoba

Přišel do Vaší školy/třídy žák s OMJ a nejste si jistí, jak dobře už umí česky? Zajímá Vás, jak nastavit podporu žáků s OMJ tak, aby se jazykově posunuli dál a zároveň nebyli přehlceni novou látkou? Na semináři si sami vyzkoušíte ověřený balíček pomůcek, který Vám pomůže zhodnotit, jakou podporu potřebuje žák s OMJ v oblasti českého jazyka (ČDJ). Dále Vás naučíme stanovit rozsah, obsah a cíle výuky ČDJ.

OBSAH:
: seznámení se situací, ve které vhodné použít balíček pomůcek ke zjištění úrovně a cílů ČDJ,
: jednotlivé části balíčku pomůcek,
: podrobný návod pro pedagogy, jak pracovat s balíčkem pomůcek a jak nastavit cíle výuky ČDJ,
: ukázky práce s balíčkem pomůcek včetně autentických videí a žákovských prací,
tipy a triky,
: sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen učitelům ČDJ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm8VrN8h7KGAAmo1e-wizKr49oed3lBsOF6CTpZa0bxUj5fw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se zorientují v balíčku pomůcek a umí pomocí něj zjistit orientační úroveň dovedností v českém jazyce. Na základě diskuze a prezentace zkušeností z pilotních projektů získají potřebné dovednosti k efektivnímu nastavení podpory žáků s OM
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout