Doplňující didaktické studium anglického jazyka on-line

Pořádá Ústav ekonomiky a managementu, VŠCHT Praha

Termín:23. 09. 2022 – 27. 01. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:5900 Kč za celé studium

 
Studium akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výuka probíhá v angličtině, on-line. Pouze úvodní hodina a závěrečná zkouška probíhají prezenčně. Rozsah výuky je 64 hod/semestr.

Pedagogický sbor tvoří zkušený tým vyučujících s dlouholetou praxí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zvýšení didaktických kompetencí učitelů angličtiny tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady pro výuku cizího jazyka, prohloubení a rozšíření pedagogických a metodických postupů a jejich aplikaci ve vlastní praxi.
Kontaktní email:skills@vscht.cz
Kontaktní tel.:+420 737 899 874
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Výuka bude probíhat přes MS Teams každý čtvrtek odpoledne od 14.30 do 18.00 hod.