Výuka poslechu v češtině jako cizím jazyce – strategie a metodika

Pořádá Mgr. Jitka Pourová

Termín:12. 11. 2021
Místo konání:ONLINE
Cena:750 Kč za seminář

 
Poslech je často označován za nejnáročnější řečovou dovednost. Je to i pro vaše studenty náročná disciplína? Pomozte jim množstvím podpůrných aktivit, která si k poslechu připravíte – na webináři si ukážeme některé z nich. Kromě toho se podíváme na další zdroje, odkud čerpat vhodná audia a videa. Není třeba používat jenom učebnice, nabídněme studentům na lekcích i k samostudiu další materiály a jasné instrukce, jak s nimi pracovat.

Co se naučíte:
Co poslouchat: Jaký poslech by měl student zvládnout na konkrétní úrovni? Použít autentický poslech, nebo adaptovaný? A co slovní zásoba?
Jak poslouchat: Jak vhodně rozdělit aktivity v lekci? Některé připraví studenty k poslechu, jiné ověří porozumění a další na poslech navážou a rozvinou ho. Na webináři si prakticky ukážeme některé z nich, a to na konkrétních ukázkách poslechu.
Zdroje poslechu: Kde čerpat poslechové materiály, aby byly vhodné pro studenty jednotlivých úrovní a pomáhaly jim rozvíjet jejich jazykové dovednosti?
Jak pracovat s poslechem na lekci: Jak zařadit poslech tak, aby zbyl čas taky na čtení, psaní a mluvení?

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučit se, jak zařadit poslech do lekcí pro žáky/studenty-cizince, kde hledat zdroje poslechu a jaké aktivity připravit
Kontaktní email:jitka-pourova@seznam.cz
Kontaktní tel.:00420 608 750 704
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času
Příloha:Stáhnout