Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:06. 10. 2021
Místo konání:Praha

 
Datum:6. října 2021 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: zdarma

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

OBSAH:
: úvod do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
: legislativa pro praxi SŠ,
. nástroje podporující žáky s OMJ při výuce ČDJ,
: postupy práce ve výuce žáků s OMJ v běžné hodině ČJL s ukázkou specifické formy podpory,
: tipy, metody a ukázkové materiály pro přípravu žáků s OMJ na maturitní zkoušku z ČJL,
: ukázky výukových materiálů,
: sdílení praxe,
: výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je určen zejména učitelům českého jazyka a literatury na SŠ, SOU a gymnáziích. Vítáni jsou také výchovní poradci, speciální pedagogové, koordinátoři inkluze, asistenti pedagoga či vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří se zabývají vzděláváním žáků s OMJ na středních školách. Seminář je určen pedagogům působícím v Praze.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRF4-KJ6yL-nmde6IdkK-oz5z6u29ZtXAa_1duKfoxNi0FFQ/viewform

Seminář je pořádán v rámci projektu hl. m. Prahy s názvem Praha – metropole všech 2021 zaměřeného na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se seznámí s možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na středních školách. Důraz bude kladen nejen na legislativní možnosti podpory a na podporu v hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) nebo v běžných hodinách.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout