Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. na SŠ (8 hodin)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:21. 09. 2021
Místo konání:Praha

 
Datum: 21. září 2021 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: zdarma

Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.

OBSAH:
: vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
: pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ,
: metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě SŠ,
: ukázky výukových materiálů,
: plány podpory (PLPP, IVP),
: sdílení praxe,
: výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se zabývající se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ. Seminář je určen pedagogům působícím v Praze.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmtezGdp-44XMgyPXceungNIgME9TcEl5aKagkmFqZ1o-eaw/viewform

Seminář je pořádán v rámci projektu hl. m. Prahy s názvem Praha – metropole všech 2021 zaměřeného na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na středních školách.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout