Elektronické zdroje pro výuku češtiny jako druhého jazyka – online

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:19. 10. 2021
Místo konání:ONLINE

 
Datum: 19. října 2021 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 820,- Kč / osoba

Hledáte aktuální a praktické inspirace, jak pracovat na hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)? Zajímá vás, jaké jsou možnosti využití elektronických zdrojů, kde získat pracovní listy a kam žáky s OMJ odkazovat, aby samostatně mohli procvičovat češtinu nejen na počítači, ale i na tabletu či mobilním přístroji? Provedeme Vás světem výukových materiálů dostupných online a na konci semináře získáte seznam všech zmíněných internetových zdrojů včetně komentářů k jejich použití.

OBSAH:
: přehled dostupných pracovních listů online a online cvičení vhodných pro výuku ČDJ,
: přehled e-learningových prostředí vhodných pro výuku ČDJ,
: přehled mobilních aplikací vhodných pro výuku ČDJ,
: principy výuku ČDJ v rámci praktických ukázek,
: tipy a triky, jak pracovat s uvedenými zdroji,
: zkoušení všech uvedených na vlastním přístroji v pohodlí Vašeho domova, případně na Vašem pracovišti,
: sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ a výukou ČDJ, je určen učitelům ČDJ, učitelům převážně 1., ale i 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou. Seminář proběhne v online prostředí, ke kterému se můžete připojit odkudkoliv. Je nutné mít funkční kameru a mikrofon.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihláška:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoSzOwK3XptW3RubH6traeGVAfDUo2geMid-EnTNXId01UUA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se zorientují v oblasti elektronických zdrojů pro výuku ČDJ. Vědí, kde online najít pracovní listy, jaká jsou dostupná e-learningová prostředí ČDJ a znají mobilní aplikace vhodné pro výuku ČDJ.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout