Organizace a financování jazykové přípravy

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:04. 11. 2021
Místo konání:Jihomoravský

 
Datum: 4. listopadu 2021 (13:00 – 16:15 hodin)
Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 602 00 Brno
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: zdarma

Máte ve škole žáky s OMJ a chcete se seznámit s parametry nového systému financování a organizace jazykové přípravy, který MŠMT spustí od září 2021? Jste krajem určenou školou a tápete v tom, jak zorganizovat jazykovou přípravu pro žáky s OMJ z okolních škol? Nebo jste naopak škola s malým počtem žáků s OMJ, která bude posílat děti s OMJ na jazykovou přípravu do určené školy a netušíte, jak máte postupovat?

OBSAH:
: Ujasnění si, na co můžeme ve škole už navazovat a co naopak budeme potřebovat, inspirace zkušenostmi ostatních škol;
: seznámení se s parametry nového systému organizace a financování jazykové přípravy podle §20 školského zákona (legislativa, faktory určující nárok na jazykovou přípravu, podmínky vzniku výukových skupin);
: přehled možností další podpory žáků s OMJ (podpůrná opatření, adaptační koordinátor);
: konkrétní příklady organizace jazykové přípravy v modelových školách, diskuse;
: praktické aspekty organizace jazykové přípravy;
: sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný zejména pro vedení školy a pedagogické pracovníky, kteří ve škole koordinují začleňování žáků s OMJ a výuku ČDJ. Určený je ale i učitelům 1. a 2. stupně, speciálním pedagogům a výchovným poradcům, které téma zajímá a chtějí se ve škole podílet na nastavování systému jazykové přípravy. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 46112/2020-4-85). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihlášení:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaVYmihiwJvZ3H1bw73EPSqpx7_oxL94-krgQQye6MRUCNJQ/viewform

Seminář je realizován na základě projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na semináři se seznámíte nejen s novou legislativou a stávajícími možnostmi podpory žáků s OMJ na základní škole, ale také budeme diskutovat o konkrétních příkladech realizace jazykové přípravy v modelových školách.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
Příloha:Stáhnout