Tandemový workshop pro učitele a asistenty  pedagoga  v  ZŠ – webinář 

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:29. 11. 2021

 
Datum: 29. listopadu 2021 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 820,- Kč / osoba

Spolupracujete při podpoře žáků s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v ZŠ? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve Vašem tandemu ujasnit své role a kompetence? 

OBSAH:
: reflexe vlastních potřeb a vzájemných očekávání
: ujasnění kompetencí a odpovědností
: konkrétní možnosti a formy spolupráce učitele a asistenta ve třídě (při práci s celou třídou, ale i při skupinové výuce na stanovištích apod.)
: pojmenování činností, kterými asistent pedagoga podporuje učitele a žáky ve třídě
: ujasnění, kde jsou hranice asistentské práce – ve vztahu k dětem i k učiteli, případně rodičům žáků či vedení školy
: podmínky dobré spolupráce na různých úrovních (na úrovni školy jako instituce, v rámci vzájemné komunikace apod.)

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Workshop je určen  pro učitele a (dvojjazyčné) asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem  v  ZŠ. Pro naplnění cílů workshopu je  nutné, aby se  hlásila dvojice  učitel -  asistent  pedagoga, kteří spolu ve výuce pracují.  

Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého workshopu.

Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchMUNSU9zKobixew4e0GiH39coPq4Gmz9OP001-gxNqSNxzQ/viewform

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga tak, aby byla spolupráce efektivní. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.  
Kontaktní email:viznerova@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:608 956 542
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
Příloha:Stáhnout