Dvojjazyčné asistentky a asistenti pedagoga aneb jeden jazyk nestačí! – diskusní setkání

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:09. 11. 2021

 
Zveme Vás na online diskusní setkání! Kdo je dvojjazyčný asistent pedagoga (DAP)? Jak se liší jeho práce ve školách od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá jeho přínos pro podporu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Jaké mají školy možnosti zaměstnat a financovat tuto pozici? A bude dvojjazyčný asistent pedagoga součástí českého vzdělávacího systému?

Své vlastní zkušenosti představí dvojjazyčné asistentky pedagoga, které pracují s dětmi a žáky s OMJ v MŠ a ZŠ. Zástupkyně vedení škol se pak podělí o dobrou praxi se zaměstnáváním DAP. Dozvíte se blíže, co přesně je náplní práce DAP, v čem se liší od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá přínos jejich zapojení do školního prostředí (pro děti a žáky s OMJ, pro učitele i pro rodiče).

Datum a čas: 9. listopadu 2021 od 15 – 18 hodin
Místo: online, platforma ZOOM
Cena: zdarma

Druhým cílem je představit současné možnosti zaměstnávání dvojjazyčných asistentů pedagoga ve školách zejména s ohledem na financování této pozice z operačních programů a z podpůrných opatření. S klíčovými aktéry a experty budeme rovněž diskutovat otázku ukotvení této pozice v českém vzdělávacím systému a legislativě.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9IguWg-IZ_fH_S_TCC3puI4NusetHwtezz7GoRJumxeNkDQ/viewform

Kulatý stůl je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem diskusního setkání je poukázat na význam pozice dvojjazyčného asistenta pedagoga (DAP) jako prospěšného a efektivního nástroje podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve školách.
Kontaktní email:viznerova@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:608 956 542
Typ akce:konferece
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout