PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE ŘEČI Primární logopedická prevence

Pořádá Svatojánská kolej

Termín:19. 05. 2023 – 27. 05. 2023
Cena:7900 Kč za celé studium

 
Akreditovaný vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti primární logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Témata:

Systém logopedické péče

Ontogenetický vývoj řeči

Fyziologický a narušený vývoj řeči

Metody a postupy podpory rozvoje řeči

Doplňující informace:

Cíl akce:Příprava pedagogických pracovníků v oblasti řečové výchovy a logopedické prevence
Kontaktní email:vjindrova@svatojanskakolej.cz
Kontaktní tel.:312256051
Poznámka k ceně:Cena za celý kurz je 7.900,-Kč
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Kurzu proběhne ve dvou setkáních od 19. do 20. 5. a od 25. do 27. 5. 2023