Online nástroje při výuce cizího jazyka

Pořádá MAVO – vzdělávání pro praxi

Termín:na klíč
Místo konání:Praha
Cena:1695 Kč za seminář

 

Časová dotace:

  • 8 vyučovacích hodin v rámci jednoho dne

V semináři klademe zvláštní důraz na to, aby si každý představené nástroje vyzkoušel. Účastníci se dozví nejenom příklady ideálního využití těchto nástrojů, ale také jsou vedeni k praktické aplikaci ve vlastních hodinách se zaměřením na vyučované předměty.

Nástroje jsou představeny nejen z pohledu učitele, jejich tvorby a aplikace, ale také z pohledu studenta. Tato metoda umožňuje účastníkům v plném rozsahu zvážit vhodnost využití nástrojů ve vlastní výuce.

Představené nástroje:

  • Kahoot! – Zábavné kvízy
  • Quizlet – Soutěže a samostudium trochu jinak
  • Google Kvízy – Testování bez papírů

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent semináře získá po absolvování vzdělávacího programu přehled o možnostech využítí nástrojů Kahoot!, Quizlet a Google kvíz ve výuce.
Kontaktní email:i.zelena@mavo.eu
Kontaktní tel.:+420 734 456 963
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:informatika a komunikační technologie
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů