MAVO – vzdělávání pro praxi

Mavo je vzdělávací společnost zaměřená na praxi již od roku 1994. Organizuje vzdělávání pro veřejnost, úřady práce, domovy sociálních služeb, chůvy a pedagogy a je součástí mnoha projektů. Realizuje také vlastní školu – pomaturitní studium a je autorizována pro konání několika kvalifikačních státních zkoušek.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Černošická 20, 25228 Vonoklasy
Kontaktní osoba:Irena Zelená
Kontaktní e-mail:i.zelena@mavo.eu
IČ:62579461
DIČ:CZ62579461
Zaměření:předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
český jazyk a komunikace
pedagogika, psychologie
informatika a komunikační technologie
prevence, výchovné poradenství
průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
pracovní činnosti, úvod do světa práce
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
školský management a řízení školy