Online nástroje při výuce cizího jazyka – Webinář

Pořádá MAVO – vzdělávání pro praxi

Termín:na klíč
Místo konání:ONLINE
Cena:1417 Kč za seminář

 

Forma a organizace webináře:

  • 8 vyučovacích hodin v rámci jednoho dne
  • Rozděleno na 90minutové bloky
  • Hodinové přestávky mezi jednotlivý bloky
  • Max. 30 minut v rámci přestávek pro reakce na dotazy a podněty účastníků
  • Záznam webináře je účastníkům dostupný na Streamu v MS Teams po dobu 14 dní po jeho absolvování

V semináři klademe zvláštní důraz na to, aby si každý představené nástroje vyzkoušel. Účastníci se dozví nejenom příklady ideálního využití těchto nástrojů, ale také jsou vedeni k praktické aplikaci ve vlastních hodinách se zaměřením na vyučované předměty.

Nástroje jsou představeny nejen z pohledu učitele, jejich tvorby a aplikace, ale také z pohledu studenta. Tato metoda umožňuje účastníkům v plném rozsahu zvážit vhodnost využití nástrojů ve vlastní výuce.

Představené nástroje

  • Kahoot! – Zábavné kvízy
  • Quizlet – Soutěže a samostudium trochu jinak
  • Google Kvízy – Testování bez papírů

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent webináře získá po absolvování vzdělávacího programu přehled o možnostech využítí nástrojů Kahoot!, Quizlet a Google kvíz ve výuce.
Kontaktní email:i.zelena@mavo.eu
Kontaktní tel.:+420 734 456 963
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ