Rozšiřující studium anglického jazyka on-line 2022-2024

Pořádá Ústav ekonomiky a managementu, VŠCHT Praha

Termín:23. 09. 2022 – 31. 08. 2024
Místo konání:Praha
Cena:49000 Kč za celé studium

 
Dvouleté studium akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je vhodné pro učitele všech typů škol, kteří si chtějí rozšířit svoji odbornost o anglický jazyk, zlepšit a osvěžit metodiku jazykové výuky či se dozvědět o nových trendech ve výuce cizích jazyků. Výuka probíhá 1x týdně v pátek po celý den po dobu dobu čtyř semestrů.

Studenti v průběhu studia absolvují teoretické i praktické předměty, zlepší se v jazyce a odnesou si mnoho praktických zkušeností a tipů pro vlastní výukovou praxi

Absolvent získá jazykové i metodické znalosti a kompetence, které naplňují zákonné předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – učitele s odbornou kvalifikací pro výuku anglického jazyka na ZŠ a SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. §a) i b)

Úspěšné studium je zakončeno Osvědčením o získání kvalifikace k výuce anglického jazyka podle výše uvedené legislativy.

Lektorský tým má dlouholeté zkušenosti s výukou učitelů. Oceňován je jeho osobní přístup ke studentům. Při výuce kombinuje moderní metody s osvědčenou klasikou. Učí prezenčně i on-line.

Doplňující informace:

Cíl akce:Získání kvalifikace pro výuku anglického jazyka a zvýšení jazykové úrovně
Kontaktní email:skills@vscht.cz
Kontaktní tel.:+420 737 899 874
Poznámka k ceně:Platba po semestrech:

1. semestr: 9500 Kč

2. semestr: 13 500 Kč

3. semestr: 13 000 Kč

4. semestr: 13 000 Kč

Cena zahrnuje: výuku, zkoušky, závěrečnou zkoušku, většinu výukových materiálů, individuální konzultace

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU