Jak připravit hodinu češtiny jako cizího jazyka_webinář

Pořádá Mgr. Jitka Pourová

Termín:20. 05. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:800 Kč za seminář

 
Metodický online workshop pro lektory češtiny pro cizince
Trávíte přípravou na lekce spoustu času, ale výsledek mu nakonec neodpovídá? Snažíte se připravit lekci, jak nejlíp umíte, ale nebýváte s konečnou podobou spokojeni? Jsou vaše lekce spíše sled náhodných, byť dobře míněných aktivit, ale nedaří se vám je poskládat do smysluplného celku? Nebo s výukou teprve začínáte a vůbec nevíte, jak lekci připravit?

Začneme tím, že se podíváme na roli lektora-průvodce studentů. Seznámíme se s metodickými principy vedení lekce založenými na komunikačním způsobu výuky. Ukážeme si, jak propojit jednotlivé fáze lekce a naplnit je vhodným obsahem (důraz na řečové dovednosti, způsob vysvětlování gramatiky, práce se slovní zásobou a výslovností, nácvik sociokulturních kompetencí žáků-cizinců apod.). A hlavně se naučíme efektivně připravit plán lekce tak, aby jeho realizace naplnila výukový cíl hodiny, a nezapomeneme se zaměřit ani na problematické části (časová dotace hodiny, užití zprostředkovacího jazyka, práce s chybou atd.).

Správná příprava na lekci vám do budoucna ušetří hodně času a pomůže k tomu, aby se samotné lekce líbily vám i studentům.
Kurz je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 34301/2021-2-60).
Informace a přihlášky: https://jitkapourova.cz/eshop/jak-pripravit-hodinu-cestiny-jako-ciziho-jazyka/

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučit se stanovit lekci vhodný cíl, rozfázovat ji, naplnit ji vhodným obsahem a zvládnout ji metodicky
Kontaktní email:jitka-pourova@seznam.cz
Kontaktní tel.:608750704
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
Příloha:Stáhnout