Chůva do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Pořádá Služby a školení MB

Termín:17. 05. 2022
Místo konání:Středočeský
Cena:4950 Kč za den

 

Kvalifikační zkouška

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)

Týká se povolání: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 4

Ověřované znalosti:

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

Vedení dítěte k hygienickým návykům

Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Doplňující informace:

Cíl akce:Kvalifikační zkouška
Kontaktní email:mackova@sskolemb.cz
Kontaktní tel.:+420775438671
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:předškolní vzdělávání
Poznámka:8:00 – 14: 00