Role a činnost asistenta pedagoga při podpoře žáků s OMJ – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:04. 05. 2022 – 05. 05. 2022
Místo konání:ONLINE

 
Datum: 1.část – 4. května 2022, 2.část – 5. května 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: zdarma

Pracujete jako asistent pedagoga v ZŠ nebo SŠ a chcete se dozvědět, jak z této pozice podporovat žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Chystáte se na tuto práci a chcete si rozšířit své znalosti a dovednosti? Akreditovaný webinář je vhodný pro stávající i budoucí asistenty pedagoga, kteří mají ve třídě žáky s OMJ.

OBSAH:
: kdo je dítě a žák s OMJ, jaká je situace dětí a žáků s OMJ a jejich potřeby po příchodu do české školy
: praktické tipy, jak žákům s OMJ ulehčit vstup do školy a podpořit je ve třídě

: kdo je (dvojjazyčný) asistent pedagoga pro žáky s OMJ – jeho role, kompetence, náplň práce a postavení v rámci školy
: tipy, jak komunikovat s rodiči žáků s OMJ
: základní principy pedagogické práce vedoucí k aktivnímu začlenění žáků s OMJ do výuky
: jaké jsou vhodné výukové materiály (především pracovní listy)

: konkrétní ukázky a náměty pro práci s žáky s OMJ

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je určen pro asistenty pedagoga, kteří pracují v ZŠ na území hl. města Prahy. Seminář je vhodný i pro zájemce, kteří se připravují na práci s žáky s OMJ ve školách na pozici asistenta pedagoga.

Seminář je vhodný také pro zájemce o práci asistenta pedagoga, kteří mají vlastní migrační a integrační zkušenost. Mohou využít při práci s žáky s OMJ svoji vícejazyčnost a znalost kulturního zázemí žáků.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 13873/2021-3-518). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihláška:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepjukWlqu92rb7-BBmw13-4l2ZLdg06d_tkhMAVfVq4jVscw/viewform

Seminář je realizován v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je vzdělávání asistentů pedagoga, speciálně zaměřené na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich pedagogů v ZŠ (případně SŠ).
Kontaktní email:viznerova@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:608 956 542
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout