Zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu v MŠ – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:19. 05. 2022

 
Zajímá Vás, jak zapojit děti s OMJ do činností pro celou třídu a zároveň je tím jazykově podpořit?

Datum: 19. května 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: zdarma

OBSAH
Hlavním tématem semináře je zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu. Seminář je doprovázen názornými ukázkami a příklady z praxe. Na základě pojmenovaných a vyvozených zásad si účastníci vyzkouší tvorbu vlastních činností.
: definování opatření, která mohou podpořit dítě s odlišným mateřským jazykem zvládat běžný den v MŠ,
: vyvození zásad pro zapojení dětí s OMJ do řízené činnosti,
: práce s publikací Nápadníček a konkrétními zpracovanými činnostmi,
videoukázky konkrétních řízených činností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MSMT- 7932/2021-2-289. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgbGhwzy8v4DswbdgF7YMWvMkBooASgr0dhBf20tsB8hp-wg/viewform

Seminář je realizován na základě projektu \“Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců\“ AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při práci s celou třídou v MŠ s ohledem na psychickou pohodu a zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:Zdarma
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout