Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (8 vyuč. hodin)

Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Termín:24. 05. 2022

 
Datum: 24. května 2022 (9:00 – 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Máte ve třídě děti s odlišným mateřským jazykem a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit děti s OMJ do činností ve třídě?

OBSAH SEMINÁŘE:
: úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy, seznámení s portálem http://www.inkluzivniskola.cz a metodikou Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ,
: praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ.
: Využití strukturovaného adaptačního plánu MŠ (Infans koncept); tipy z praxe pro první dny docházky dítěte,
: nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ; příprava úvodního informačního setkání s rodiči, tipy k účelnému vedení dlouhodobé komunikace s rodiči,
: jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ, plánování denního režimu a činností pro celou třídu se zohledněním přítomnosti dětí s OMJ,
: začleňování dětí s OMJ do kolektivu, práce s materiálem Carly přibližující téma uprchlictví,
: sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-425/2022-2-76). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Přihláška:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWAzEdCCrgWyWDzzmMOKpF1fpEQj_TZCgor3JMlko3El0x1Q/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:1 350 Kč / osoba
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout